Dobrodošli na sajt Katedre za elektroniku!

EMBEDED SISTEMI (podmodul EES)

Studenti se bave projektovanjem hardvera i softvera embeded sistema, jer ovakvi sistemi zahtevaju integraciju elektronike, računarstva i komunikacija. Razvoj embeded sistema polazi od hardvera koji je zasnovan na mikroprocesoru i dodatnim resursima (memorija, ulazno/izlazni interfejsi itd.) do sistema na čipu. Studiranje na ovom podmodulu omogućava studentima da nauče kako da projektuju određeni embeded sistem i kako da razviju efikasan i pouzdan softver za ciljnu aplikaciju.

Znanja koje studenti stiču na ovom podmodulu odnose se na sledeće oblasti:

  • Računarske/mikroprocesorske arhitekture (od mikrokontrolera do multiprocesorskih sistema na čipu)
  • Embeded programiranje (asembler, C, Java)
  • Projektovanje digitalnog hardvera (VHDL, FPGA)
  • Interfejsna elektronika (senzori/pretvarači, A/D i D/A konvertori

Dodatne informacije