DIGITALNA ELEKTRONIKA - rezultati pismenog dela ispita - Jun'17

Rezultate pismenog dela ispita iz Digitalne elektronike održanog 23. 06. 2017. godine studenti mogu pogledati ovde:

de_pismeni_jun_17.pdf

Radovi se mogu pogledati u utorak, 27. 06. 2017. godine, u laboratoriji broj 1 (prizemlje), u periodu od 12 do 12:30 sati.

Usmeni deo ispita održaće se u petak, 30. 06. 2017. godine u 10 sati, u laboratoriji broj 1.

Dodatne informacije