Digitalna obrada slike - rezultati (Jun 2017)

Pisani deo ispita Digitalna obrada slike, u junskom ispitnom roku, položili su sledeći studenti:

  • Bogdan Živković (14592)

Usmeni deo ispita će biti održan 07. jula.

Dodatne informacije