Multimedijalni Sistemi - rezultati (Jun 2017)

Pisani deo ispita Multimedijalni sistemi, u junskom ispitnom roku, položili su sledeći studenti:

  • Ivanović Ana (15121) - 95 poena
  • Mikić Sandra (15221) - 95 poena
  • Dinić Aleksandra (15073) - 85 poena
  • Milovanović Mihajlo (15245) - 85 poena
  • Jevtić Aleksandra (15133) -  77 poena
  • Radivojević Katarina (15327) - 70 poena
  • Lilić Aleksandar (14356) - 65 poena

 

Termin za usmeni dogovoriti sa profesorom.

Dodatne informacije