DIGITALNA ELEKTRONIKA - rezultati pismenog dela ispita - OktobarII'17

Rezultate pismenog dela ispita iz Digitalne elektronike održanog 07. 10. 2017. godine studenti mogu pogledati ovde:

de_pismeni 07_10_17.pdf

Radovi se mogu pogledati u utorak, 10. 10. 2017. godine u 12 sati u laboratoriji 1.

Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak, 12. 10. 2017. godine u 12 sati u laboratoriji 1.

Dodatne informacije