OSNOVI ELEKTRONIKE, ISPIT, JANUAR 2017/2018

Rezultati ispita se mogu pogledati ovde,

===================================================

UPS

Preko kolokvijuma:

180129 oeu3o02 rz2.pdf

Ceo ispit:

180129 oeu3o02 rzi1.pdf

Napomena: Dati su konačni rezultati. Mole se studenti koji su označeni crvenom bojom da što pre donesu zeleni karton u 322 kako bi predmetni nastavnik blagovremeno predao spiskove u studentsku službu.

===================================================

TEL

180129 oet3o01 rz.pdf

Napomena: Gledanje radova će se obaviti u sredu 31. januara 2018. godine od 13-14h u 322.

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 05. februara 2018. od 10h u 322.

===================================================

ELK, EKM

180129 oee3o01 rz3.pdf


Napomena: Gledanje radova će se obaviti u sredu 31. januara 2018. godine od 13-14h u 322. Dati su rezultati samo za pisani deo ispita. Konačni rezultati će biti objavljeni nakon pregledanja pitanja.

===================================================

 

Rešenja zadataka sa mogu pogledati ovde,

===================================================

UPS

180129 oeu3o02 r.pdf

===================================================

ELK, EKM

180129 oee3o01 r3.pdf

===================================================

TEL

180129 oet3o01 r.pdf

===================================================

Dodatne informacije