Multimedijalni Sistemi - rezultati - Septembar 2018.

Test iz predmeta Multimedijalni Sistemi, u septembarskom ispitnom roku 2018. godine, položili su:

1. Aleksandra Dimanić 15550 - 85 poena

2. Miloš Ljubenović 15692 - 70 poena

3. Milica Kitić 15663 - 55 poena

4. Marija Šulović 15929 - 50 poena

Termin usmenog dela ispita treba dogovoriti sa profesorom.

Dodatne informacije