DIGITALNA ELEKTRONIKA - rezultati pismenog dela ispita - Oktobar_2 '18

Rezultate pismenog dela ispita iz Digitalne elektronike održanog 6.10.2018. godine studenti mogu pogledati ovde:

rezultati pismeni 06_10_18.pdf

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 08.10.2018. godine u 12 sati u laboratoriji 1.

Usmeni deo ispita održaće se u četvrtak, 11.10.2018. godine u 12 sati u laboratoriji 1.

Dodatne informacije