Obrada audio signala - Junski rok 2020

Pismeni deo ispita iz predmeta Obrada audio signala u Junskom ispitnom roku održanog 24.06.2020. položio je student Uroš Simonović sa br. indeksa 16862.

Student se poziva na usmeni deo ispita u utorak 30.06.2020. u 11h.

Dodatne informacije