Digitalna obrada signala-Junski rok 2020

Rezultati ispita Digitalna obrada signala u Junskom ispitnom roku 2020. godine su dati u nastavku:

Rezultati DOS Jun 2020.pdf

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent

Dodatne informacije