Digitalna obrada signala-Junski2 rok 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Digitalna obrada signala održanog 07.10.2020. godine u drugom Junskom ispitnom roku su dati u nastavku:

 

1. 17454 Milan Stojanović - 97 poena

2. 17473 Simon Stojčić - 39 poena

 

Gledanje radova je u četvrtak 08.10.2020. godine u 11h.

Na usmeni deo ispita u četvrtak 08.10.2020. godine od 11h poziva se student Milan Stojanovic broj indeksa 17454.

 

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent

Dodatne informacije