Signali i sistem-Decembarski rok 2020

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Signali i sistemi održanog 15.01.2021. godine u Decembarskom ispitnom roku su dati u nastavku:

 

1. 17046 Mihajlo Vukoičić - 50 poena

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. 17291 Aleksandar Mladenović - 34 poena

3. 14872 Željko Radojković - 29 poena

 

Ukoliko ima zainteresovanih studenata za gledanje radova neka se jave na mejl  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Na usmeni deo ispita u četvrtak 21.01.2021. godine od 11h poziva se student Mihajlo Vukoičić broj indeksa 17046.

 

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent

Dodatne informacije