Digitalna obrada signala-Januarski rok 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Digitalna obrada signala održanog 29.01.2021. godine u Januarskom ispitnom roku su dati u nastavku:

 

1. 17161 Nikola Jovanovic - 65 poena

 

Student je polozio pismeni deo ispita i poziva se na usmeni deo ispita u cetvrtak 04.02.2021. godine u 10h. Pre pocetka ispita moguc je pregled rada u kabinetu broj 2.

 

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent

Dodatne informacije