Digitalna integrisana kola-Januarski rok 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Digitalna integrisana kola održanog 12.02.2021. godine u Januarskom ispitnom roku su dati u nastavku.


Studenti koji su položili pismeni deo i koji se pozivaju na usmeni deo ispita su:

1. 17170 Marija Jocić

2. 17378 Aleksa Ranđelović

3. 17475 Veljko Stošić

 

Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak 18.02.2021. godine u 11h.

 

Predmetni nastavnik

 

Dodatne informacije