OSNOVI ELEKTRONIKE, APRIL 2022

Rešenja: 220328 oe r.pdf

ELK

Rezultati prvog dela: 220328 oe elk 1.pdf

Radovi se mogu pogledati u utorak, 29.03.2022., od 13.15-14.00 u 322.

Na usmeni deo ispita uslovno se pozivaju kandidati koji su osvojili najmanje 40 poena na prvom delu ispita.

Usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 04.04.2022., od 12.00 u 203.

T

Rezultati: 220328 oe t 2.pdf

Radovi se mogu pogledati u utorak, 29.03.2022., od 13.15-14.00 u 322.

Usmeni deo ispita održaće se u petak, 01.04.2022., od 10.00 u 322.

US, EKM

Rezultati: 220328 oe us ekm 1.pdf

Na dodatno propitivanje pozivaju se kandidati koji su osvojili najmanje 40 poena.

Gledanje radova, dodatno propitivanje i upis ocena održaće se u ponedeljak, 04.04.2022., od 10.00h u 322.

Dodatne informacije