OSNOVI ELEKTRONIKE K1 22-23 SMER EEN

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova elektronike na studijskoj grupi EEN održanog 16.12.2022.

Zadaci

Pitanja

1

2

S

1

2

3

4

S

15767

Mladenović Jovana

0

0

0

0

0

0

0

0%

16467

Marija Andrejević

0

15

15%

0

0

0

0

0%

17564

Pavle Božinović

25

25

50%

25

25

0

0

50%

18401

Aleksandra Stefanović

5

0

5%

25

15

0

0

40%

18605

Tamara Gajić

25

30

55%

25

15

0

0

40%

18741

Mihajlo Marković

25

0

25%

25

25

25

25

100%

18780

Dušan Mitrović

0

0

0%

25

0

0

0

25%

18911

Veljko Stanojević

25

10

35%

25

25

0

0

50%

18951

Petar Stošić

50

35

85%

25

25

15

0

65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svako pitanje je bodovano sa maksimalno 25 poena a zadaci sa 50 poena. Studenti koji su ostvarili na kolokvijumu 50 ili više poena na zadacima ili na pitanjima  imaju mogućnost da na ispitu polažu preostalu polovinu ispita (usmenog dela, pismenog dela, ili oba dela ispita) ukoliko su zadovoljni ocenom.  Radovi se mogu  pogledati u kabinetu 336.

Rešenja zadataka mogu se preuzeti sa ovog linka

el_16.12.22_resenje.pdf


 

 

Dodatne informacije