ESRG - Istraživacka grupa za Embeded sisteme

Zvanična web adresa: http://es.elfak.ni.ac.rs/index_sr.html

Naša istraživanja su koncentrisana oko distribuiranih, visoko-pouzdanih, embeded sistema za rad u realnom vremenu. Embeded sistemi imaju veliki uticaj na društvo u njegovom prelasku ka informacionom dobu. Više od 90 procenata postojećih računarskih sistema čine embeded sistemi koji obuhvataju i hardverske i softverske komponente. Napredak tehnologije proizvodnje integrisanih kola i neprestani porast tražnje za pametnijim, jeftinijim i embeded sistemima koji vode računa o potrošnji su uzrokovali potrebu za boljim metodologijama i alatima za dizajn, analizu, implementaciju i razvoj ovakvih sistema. Kada je u pitanju istraživanje vezano za embeded sisteme mi smo posebno zainteresovani za razvoj metoda i alata za:

  • specifikaciju sistema i modeliranje

  • hardver/softver kodizajn

  • projektovanje SoC arhitektura

  • projektovanje konfigurabilnih i ekstenzibilnih procesora

  • distribuirane senzorske mreže

  • specijalizovane oblasti vezane za projektovanje sistema male potro?nje i visoko pouzdanih sistema

Zainteresovani smo za saradnju sa međunarodnim istraživackim grupama iz celog sveta i industrijskima partnerima. Naša grupa je posebno zainteresovana za saradnju u oblastima:

  • bežične mreže za embeded uređaje

  • senzorske mreže

  • operativni sistemi za embedded uredaje

  • projektovanje sistema na čipu

Dodatne informacije