DSPLAB - Istraživačka grupa za Digitalnu obradu signala

Oblasti istraživanja:

  • Projektovanje digitalnih filtara
  • Digitalna obrada slike

Članovi laboratorije:

Spoljni saradnici:

Međunarodna saradnja:

Dodatne informacije