DIGITALNA ELEKTRONIKA - obaveštenje za studente

Poštovani studenti,

sajt predmeta Digitalna elektronika za školsku 2016/17 godinu nalazi se na

Digitalna elektronika 2016/17.

Za studente koji su Digitalnu elektroniku slušali školske 2015/16 godine i ranije nema promena u načinu polaganja ispita. Materijal za pripremu ispita nalazi se na

Digitalna elektronika.

Predmetni nastavnik


Dodatne informacije