OSNOVI ELEKTRONIKE, LABORATORIJSKE VEŽBE, 2016/2017

Laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike počinju od ponedeljka 28. novembra 2016. godine u laboratoriji 203 (vertikala dekanata, drugi sprat). Vežbe se održavaju prema sledećem rasporedu:

28. novembra - 02. decembra 2016., Primena operacionog pojačavača

05. decembra - 09. decembra 2016., Osnovni pojačavački stepeni

12. decembra - 16. decembra 2016., Negativna povratna sprega

19. decembra - 23. decembra 2016., Oscilatori

26. decembra - 30. decembra 2016., Pojačavač snage

09. januara - 13. januara 2017., Konverzija naizmeničnog u jednosmerni napon

16. januara - 20. januara 2017., Nadoknada

Sva potrebna literatura za pripremu vežbi se može naći na web adresi:

http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm

pod sekcijom Laboratorijske vežbe.

Ukoliko student jedne nedelje propusti vežbu iz opravdanih razloga, u narednoj nedelji radi vežbu koja je predviđena gore navedenim rasporedom, a ne onu koju je propustio. Neodrađena vežba se nadoknađuje u terminu za nadoknadu na kraju semestra. Može se nadoknaditi samo jedna laboratorijska vežba.

Obaveza studenta je da:

- Pre dolaska u laboratoriju pripremi vežbu koja se izvodi te nedelje (upozna se sa sadržajem i problmatikom koju vežba obrađuje, literatura - teorijski deo vežbe).

- Sa sobom ponese u papirnom obliku deo sa dijagramima/tabelama koji treba popuniti u toku izvođenja vežbe (dodatak koji se nalazi na kraju uputstva za vežbu - poglavlje "Rezultati merenja").

- Nakon uspešno odrađene vežbe pripremi izveštaj i preda ga nastavniku/asistentu koji je držao odgovarajuću vežbu. Student ne može da radi narednu vežbu ukoliko nije podneo izveštaj za prethodnu vežbu koju je radio.

Studenti na modulima EEN i UPS rade vežbu u paru, a studenti na modulima EKM, ELK i TEL rade vežbu individualno. Spisak studenata po terminima se može pogledati ovde:

oe_lab_vezbe_spisak_2016_2017_v13.pdf

Ukoliko ima nekih preklapanja sa laboratorijskim vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na

dejan.dmirkovic@elfak.ni.ac.rs

najkasnije do petka 25. novembra 2016. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.

 

 

Dodatne informacije