SISTEMI ZA UPRAVLJANJE I NADZOR U INDUSTRIJI - I kolokvijum '17

I kolokvijum održaće se u utorak 28.3.2017. godine sa početkom u 9:00h u čitaonici Č1.

 

Dodatne informacije