DIGITALNA ELEKTRONIKA - raspored po salama jun '17

Raspored polaganja ispita u junskom roku:


A1: do broja indeksa 15599
A4: od broja indeksa 15600

Mole se studenti da se pridržavaju gore navedenog rasporeda

Dodatne informacije