DIGITALNA ELEKTRONIKA - raspored po salama septembar '17

Raspored polaganja ispita u junskom roku:

A1: smerovi T, US i E

A3: R smer od broja indeksa 15111 do 15746

A4: R smer od broja indeksa 15747

Mole se studenti da se pridržavaju gore navedenog rasporeda

Dodatne informacije