OSNOVI ELEKTRONIKE, I KOLOKVIJUM, 2017/2018

Privi kolokvijum iz predmeta Osnovi Elektornike održaće se u subotu 25.11.2017. godine od 14:00h do 17:00h po sledećem rasporedu,

UPS u A1

EEN u A2

ELK  u A3

EKM i TEL u A4

Kolokvijum traje 3 sata.

Dodatne informacije