OSNOVI ELEKTRONIKE (ELK, EKM), DRUGI DEO ISPITA, JUN 2017/2018

Drugi deo ispita iz predmeta Osnovi elektronike, odžan u četvrtak 12.07. položili su:

Aleksandar Ivković 16099 i
Nikola Miljuš 16220

Pozivam ostale studente koji su radili drugi deo ispita da, ukoliko žele, urade popravni u utorak 17.07. u 11h.

Da bi položili ispit, neophodno je da daju ispravne odgovore na pitanja od 12.07. i da pozitivno odgovore na šest pitanja iz kategorije elementarna i osnovna.

Najčešće se grešilo u:

- oznake osa na graficima ili izostavljanje grafičke interpretacije

- električna šema  podrazumeva kompletan pojačavač (ne samo tranzistor)

- nekompletni odgovori, naročito u obajšenjenju principa rada.

Studenti mogu danas, 13. juli, između 12 i 12:30h da pogledaju svoje radove/upišu ocenu u kabinetu 207.

13.07.2018.

Predmetni nastavnik

Dodatne informacije