DIGITALNA ELEKTRONIKA - raspored po salama januraski rok 2019

Ispit u januarskom roku kao i II popravni kolokvijum (koji obuhvata oblasti 5-9) biće održan u četvrtak 31.01.2019. godine sa početkom u 9h po sledećem rasporedu:

A1 - smer E, US, T i studenti starijih generacija koji su Digitalnu elektroniku slušali 2015/16 i ranije
A2 - smer R do broja indeksa 16535
A3 - smer R od broja indeksa 16536 do broja indeksa 16691
A4 - smer R od broja indeksa 16692 do broja indeksa 16811
Č1 - smer R od broja indeksa 16812
Na ispitu izborom odgovarajućeg blanketa se opredeljujete za izradu II popravnog kolokvijuma ili ispita.
Mole se studenti da se pridržavaju rasporeda po salama.

Dodatne informacije