OSNOVI ELEKTRONIKE, LABORATORIJSKE VEŽBE, 2019/2020

Laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike počinju od ponedeljka 18. novembra 2019. godine u laboratoriji 203 (vertikala dekanata, drugi sprat). Vežbe se održavaju prema sledećem rasporedu:

Vežba 1: 18. novembra - 22. novembra 2019., Primena operacionog pojačavača

Vežba 2: 25. novembra - 29. novembra 2019., Osnovni pojačavački stepeni

Vežba 3: 02. decembra - 06. decembra 2019., Negativna povratna sprega

Vežba 4: 09. decembra - 13. decembra 2019., Oscilatori

Vežba 5: 16. decembra - 20. decembra 2019., Pojačavač snage

Vežba 6: 23. decembra - 27. decembra 2019., Konverzija naizmeničnog u jednosmerni napon

Nadoknada: 13. januar - 17. januara 2020.

Sva potrebna literatura za pripremu vežbi se može naći na web adresi:

http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm

pod sekcijom Aktuelne vežbe (2018/19).

Ukoliko student jedne nedelje propusti vežbu iz opravdanih razloga, u narednoj nedelji radi vežbu koja je predviđena gore navedenim rasporedom, a ne onu koju je propustio. Neodrađena vežba se nadoknađuje u terminu za nadoknadu na kraju semestra. Može se nadoknaditi samo jedna laboratorijska vežba.

Obaveza studenta je da:

- Pre dolaska u laboratoriju pripremi vežbu koja se izvodi te nedelje (upozna se sa sadržajem i problmatikom koju vežba obrađuje, literatura - teorijski deo vežbe).

- Sa sobom ponese u papirnom obliku deo sa dijagramima/tabelama koji treba popuniti u toku izvođenja vežbe (dodatak koji se nalazi na kraju uputstva za vežbu - poglavlje "Rezultati merenja").

- Nakon uspešno odrađene vežbe pripremi izveštaj i preda ga nastavniku/asistentu koji je držao odgovarajuću vežbu. Student ne može da radi narednu vežbu ukoliko nije podneo izveštaj za prethodnu vežbu koju je radio.

Studenti rade vežbu u paru.

Spisak studenata po terminima može se pogledati ovde:

2019_2020_oe_lab_spisak9.pdf

Ukoliko ima nekih preklapanja sa laboratorijskim vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

najkasnije do četvrtka 21. novembra 2019. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.

Dodatne informacije