Resenja KolokvijumaII iz Signala i Sistema

Resenja zadataka sa drugog kolokvijuma iz predmeta Signali i Sistemi dostupna su na:

https://drive.google.com/open?id=1g00TC0Z_cbwcuZ4HMKngHRfRzQ2MX8lY

 

Spisak studenata sa osvojenim poenima bice objavljen danas, ili najkasnije sutra u utorak 21.01.2020. do 12h

Dodatne informacije