OSNOVI ELEKTRONIKE, LAB VEŽBE 2022-2023

Laboratorijske vežbe iz predmeta OSNOVI ELEKTRONIKE 2022-2023 održavaju se prema sledećem rasporedu:

07.11. - 10.11.2022 Vežba 1: Primena operacionih pojačavača

14.11. - 17.11.2022 Vežba 2: Osnovni pojačavački stepeni

21.11. - 24.11.2022 Vežba 3: Negativna povratna sprega

28.11. - 01.12.2022 Vežba 4: Oscilatori

05.12. - 08.12.2022 Vežba 5: Pojačavači snage

12.12. - 15.12.2022 Vežba 6: Konverzija naizmeničnog u jednosmerni napon

19.12. - 22.12.2022 Nadoknada

Vežbe se održavaju u laboratoriji 203 (vertikala dekanata, drugi sprat).

Sva potrebna literatura za pripremu vežbi može se naći na leda pod sekcijom Laboratorijske vežbe.

Neodrađena vežba se nadoknađuje u terminu za nadoknadu.

Može se nadoknaditi samo jedna laboratorijska vežba.

Studenti rade vežbu u paru.

Obaveza studenta je da:

  • Pre dolaska u laboratoriju pripremi vežbu koja se izvodi te nedelje (upozna se sa sadržajem i problmatikom koju vežba obrađuje, literatura - teorijski deo vežbe).
  • Sa sobom ponese laboratorijski praktikum koji se  može naći u kopirnici fakluteta. Ukoliko niste u mogućnosti da nabavite laboratorijski praktikum sa sobom poneti, u papirnom obliku, deo sa dijagramima/tabelama koji treba popuniti u toku izvođenja vežbe (dodatak koji se nalazi na kraju uputstva za vežbu sa linka leda - poglavlje "Rezultati merenja").
  • Nakon uspešno odrađene vežbe pripremi izveštaj i preda ga nastavniku/asistentu koji je držao odgovarajuću vežbu.

Student ne može da radi narednu vežbu ukoliko nije podneo izveštaj za prethodnu vežbu koju je radio.

Termini izvođenja lab vežbi mogu se pogledati ovde: 2022-2023 oe lab vezbe v3.pdf

Lab vežbe rade samo studenti koji su birali OE u ovom semestru (bilo da su međugodina ili su redovno upisani). Stari studenti koji su birali i/ili slušali OE u toku korone 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 nisu u obavezi da rade lab vežbe ukoliko nemaju zabranu polaganja ispita.

Ukoliko ima preklapanja sa laboratorijskim vežbama iz drugih predmeta ili je neki student izostavljen sa spisak javiti se putem četa na MS Teams-u na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dodatne informacije