Obaveštenja

OSNOVI ELEKTRONIKE, PARAF, LABORATORIJSKE VEŽBE, 2017/2018

Konačan spisak studenata sa evidencijom prisustva i podnetih izveštaja za laboratorijske vežbe se može pogedati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_evidencija7.pdf

Mole se studenti da na osnovu gore postavljenog spisak provere da li su im evidentirana sva prisustva i/ili izveštaji. Ukoliko nekome od studenata nisu evidentirani prisustvo i/ili izveštaj neka donese problematične izveštaje na uvid predmetnom asistentu u terminu davanja parafa.

Termin za davanje parafa od strane predmetnog asistenta po mudulima je

EEN: ponedeljak, 15.01.2018. od 10-12h u 131

UPS, TEL, ELK, EKM:  utorak, 16.01.2018. od 8-11h u 231

 

OSNOVI ELEKTRONIKE, NADOKNADA LABORATORIJSKIH VEŽBI, 2017/2018

Spisak studenata sa evidencijom prisustva i podnetih izveštaja za laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike se može pogedati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_evidencija1.pdf

Studenti koji imaju urađene sve vežbe mogu dobiti paraf od predmetnog asistenta u terminu računskih vežbi. Predmetni asistenti po modulima su,

EEN: Srđan Đorđević, dr, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELK, EKM, US, TEL: Dejan Mirkovioć, dipl. inž., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta Osnovi Elektronike će se održati u  četvrtak 11. januara 2018. i petak 12. januara 2018. prema sledećem rasporedu:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_nadoknada2.pdf

Spisak studenata koji imaju više od jedne neurađene vežbe može se pogedati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_1plus.pdf

Prema pravilima koja su ustanovljena na početku semestra:

1. sa više od jedne laboratorijske vežbe može se izostati samo uz lekarsko uverenje i

2. regularno se može nadoknaditi samo jedna neurađena vežba,

studenti sa gore navedenog spisak nemaju pravo na nadoknadu. Studenti koji su izostali sa više od jedne laboratorjske vežbe, a pri tome razlog izostanka nije zdravstvene prirode, mogu da se obrate prdmetnom nastavniku koji će konačno odlučiti da li mogu ili ne da nadoknade više od jedne laboratorjiske vežbe. Predmetni nastavnici po mudulima su:

ELK, EKM, EEN: prof. Predrag Petković, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

US: doc. Miljana Milić, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @elfak.ni.ac.rs

TEL: doc. Marko Dimitrijević, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ukoliko ima nekih preklapanja sa vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

najkasnije do utorka 09. januara 2018. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.

 

OSNOVI ELEKTRONIKE (SGEEN),PRVI KOLOKVIJUM, 2017/18

Resenja zadataka sa prvog kolovijuma iz Osnova elekitronike (SGEEN) mogu se pogledati u ovom fajlu:

17_2oep3o03_k1_res.pdf

OSNOVI ELEKTRONIKE, I KOLOKVIJUM, 2017/2018

Privi kolokvijum iz predmeta Osnovi Elektornike održaće se u subotu 25.11.2017. godine od 14:00h do 17:00h po sledećem rasporedu,

UPS u A1

EEN u A2

ELK  u A3

EKM i TEL u A4

Kolokvijum traje 3 sata.

OSNOVI ELEKTRONIKE, LABORATORIJSKE VEŽBE, 2017/2018

 

Laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike počinju od ponedeljka 20. novembra 2017. godine u laboratoriji 203 (vertikala dekanata, drugi sprat). Vežbe se održavaju prema sledećem rasporedu:

20. novembra - 24. decembra 2017., Primena operacionog pojačavača

27. decembra - 01. decembra 2017., Osnovni pojačavački stepeni

04. decembra - 08. decembra 2017., Negativna povratna sprega

11. decembra - 15. decembra 2017., Oscilatori

18. decembra - 22. decembra 2017., Pojačavač snage

25. decembra - 29. decembra 2017., Konverzija naizmeničnog u jednosmerni napon

08. januar - 12. januara 2018., Nadoknada

Sva potrebna literatura za pripremu vežbi se može naći na web adresi:

http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm

pod sekcijom Laboratorijske vežbe.

Ukoliko student jedne nedelje propusti vežbu iz opravdanih razloga, u narednoj nedelji radi vežbu koja je predviđena gore navedenim rasporedom, a ne onu koju je propustio. Neodrađena vežba se nadoknađuje u terminu za nadoknadu na kraju semestra. Može se nadoknaditi samo jedna laboratorijska vežba.

Obaveza studenta je da:

- Pre dolaska u laboratoriju pripremi vežbu koja se izvodi te nedelje (upozna se sa sadržajem i problmatikom koju vežba obrađuje, literatura - teorijski deo vežbe).

- Sa sobom ponese u papirnom obliku deo sa dijagramima/tabelama koji treba popuniti u toku izvođenja vežbe (dodatak koji se nalazi na kraju uputstva za vežbu - poglavlje "Rezultati merenja").

- Nakon uspešno odrađene vežbe pripremi izveštaj i preda ga nastavniku/asistentu koji je držao odgovarajuću vežbu. Student ne može da radi narednu vežbu ukoliko nije podneo izveštaj za prethodnu vežbu koju je radio.

Studenti rade vežbu u paru.

Spisak studenata po terminima može se pogledati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_v13.pdf

Ukoliko ima nekih preklapanja sa laboratorijskim vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ili

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

najkasnije do petka 24. novembra 2017. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.

 

Potkategorije

Dodatne informacije