Obaveštenja

OSNOVI ELEKTRONIKE, LABORATORIJSKE VEŽBE, 2016/2017

Laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike počinju od ponedeljka 28. novembra 2016. godine u laboratoriji 203 (vertikala dekanata, drugi sprat). Vežbe se održavaju prema sledećem rasporedu:

28. novembra - 02. decembra 2016., Primena operacionog pojačavača

05. decembra - 09. decembra 2016., Osnovni pojačavački stepeni

12. decembra - 16. decembra 2016., Negativna povratna sprega

19. decembra - 23. decembra 2016., Oscilatori

26. decembra - 30. decembra 2016., Pojačavač snage

09. januara - 13. januara 2017., Konverzija naizmeničnog u jednosmerni napon

16. januara - 20. januara 2017., Nadoknada

Sva potrebna literatura za pripremu vežbi se može naći na web adresi:

http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm

pod sekcijom Laboratorijske vežbe.

Ukoliko student jedne nedelje propusti vežbu iz opravdanih razloga, u narednoj nedelji radi vežbu koja je predviđena gore navedenim rasporedom, a ne onu koju je propustio. Neodrađena vežba se nadoknađuje u terminu za nadoknadu na kraju semestra. Može se nadoknaditi samo jedna laboratorijska vežba.

Obaveza studenta je da:

- Pre dolaska u laboratoriju pripremi vežbu koja se izvodi te nedelje (upozna se sa sadržajem i problmatikom koju vežba obrađuje, literatura - teorijski deo vežbe).

- Sa sobom ponese u papirnom obliku deo sa dijagramima/tabelama koji treba popuniti u toku izvođenja vežbe (dodatak koji se nalazi na kraju uputstva za vežbu - poglavlje "Rezultati merenja").

- Nakon uspešno odrađene vežbe pripremi izveštaj i preda ga nastavniku/asistentu koji je držao odgovarajuću vežbu. Student ne može da radi narednu vežbu ukoliko nije podneo izveštaj za prethodnu vežbu koju je radio.

Studenti na modulima EEN i UPS rade vežbu u paru, a studenti na modulima EKM, ELK i TEL rade vežbu individualno. Spisak studenata po terminima se može pogledati ovde:

oe_lab_vezbe_spisak_2016_2017_v13.pdf

Ukoliko ima nekih preklapanja sa laboratorijskim vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na

dejan.dmirkovic@elfak.ni.ac.rs

najkasnije do petka 25. novembra 2016. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.

 

 

DIGITALNA ELEKTRONIKA - obaveštenje za studente

Poštovani studenti,

sajt predmeta Digitalna elektronika za školsku 2016/17 godinu nalazi se na

Digitalna elektronika 2016/17.

Za studente koji su Digitalnu elektroniku slušali školske 2015/16 godine i ranije nema promena u načinu polaganja ispita. Materijal za pripremu ispita nalazi se na

Digitalna elektronika.

Predmetni nastavnik


DIGITALNA ELEKTRONIKA - termin upisa ocena u oktobarskom roku 2016

Mole se studenti koji su položili ispit iz Digitalne elektronike u oktobarskom ispitnom roku, a nisu upisali ocenu, da do četvrtka 06.10.2016. god. do 11 sati donesu popunjene indekse (vidi sliku ispod) i zelene kartone.

DIGITALNA ELEKTRONIKA - termin usmenog i upisa ocena u septembarskom roku 2016

Usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak 05.09.2016 u 13 sati u amfiteatru A4.

Upis ocena iz Digitalne elektronike u junskom roku obaviće se u četvrtak, 08.09.2016. godine, u laboratoriji broj 1.

Studenti su duzni da do četvrtka 08.09.2016. god. do 10 sati donesu popunjene indekse (vidi sliku ispod). Indeksi sa upisanim ocenama mogu se preuzeti istog dana od 14 sati u laboratoriji broj 1.

DIGITALNA ELEKTRONIKA - termin upisa ocena u junskom roku 2016

Upis ocena iz Digitalne elektronike u junskom roku obaviće se u petak, 15.07.2016. godine, u laboratoriji broj 1.

Studenti su duzni da do petka 15.07.2016. god. do 10 sati donesu popunjene indekse (vidi sliku ispod). Indeksi sa upisanim ocenama mogu se preuzeti istog dana od 14 sati u laboratoriji broj 1.

Potkategorije

Dodatne informacije