Obaveštenja

OSNOVI ELEKTRONIKE, II KOLOKVIJUM, 2017/2018

II Kolokvijum će se održati u subotu, 20. januara 2018. god. od 14:00-17:00h prema sledećem rasporedu:

A1 UPS

A2 EEN

A3 ELK

A4 EKM, TEL

 

OSNOVI ELEKTRONIKE, ULAZNI KOLOKVIJUM, 2017/2018

Ulazni kolokvijum za module ELK, EKM i EEN će se održati u petak 19. januara 2018. godine od 10:15-10:45 u 322.

OSNOVI ELEKTRONIKE, PARAF, LABORATORIJSKE VEŽBE, 2017/2018

Konačan spisak studenata sa evidencijom prisustva i podnetih izveštaja za laboratorijske vežbe se može pogedati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_evidencija7.pdf

Mole se studenti da na osnovu gore postavljenog spisak provere da li su im evidentirana sva prisustva i/ili izveštaji. Ukoliko nekome od studenata nisu evidentirani prisustvo i/ili izveštaj neka donese problematične izveštaje na uvid predmetnom asistentu u terminu davanja parafa.

Termin za davanje parafa od strane predmetnog asistenta po mudulima je

EEN: ponedeljak, 15.01.2018. od 10-12h u 131

UPS, TEL, ELK, EKM:  utorak, 16.01.2018. od 8-11h u 231

 

OSNOVI ELEKTRONIKE, NADOKNADA LABORATORIJSKIH VEŽBI, 2017/2018

Spisak studenata sa evidencijom prisustva i podnetih izveštaja za laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike se može pogedati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_evidencija1.pdf

Studenti koji imaju urađene sve vežbe mogu dobiti paraf od predmetnog asistenta u terminu računskih vežbi. Predmetni asistenti po modulima su,

EEN: Srđan Đorđević, dr, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELK, EKM, US, TEL: Dejan Mirkovioć, dipl. inž., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta Osnovi Elektronike će se održati u  četvrtak 11. januara 2018. i petak 12. januara 2018. prema sledećem rasporedu:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_nadoknada2.pdf

Spisak studenata koji imaju više od jedne neurađene vežbe može se pogedati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_1plus.pdf

Prema pravilima koja su ustanovljena na početku semestra:

1. sa više od jedne laboratorijske vežbe može se izostati samo uz lekarsko uverenje i

2. regularno se može nadoknaditi samo jedna neurađena vežba,

studenti sa gore navedenog spisak nemaju pravo na nadoknadu. Studenti koji su izostali sa više od jedne laboratorjske vežbe, a pri tome razlog izostanka nije zdravstvene prirode, mogu da se obrate prdmetnom nastavniku koji će konačno odlučiti da li mogu ili ne da nadoknade više od jedne laboratorjiske vežbe. Predmetni nastavnici po mudulima su:

ELK, EKM, EEN: prof. Predrag Petković, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

US: doc. Miljana Milić, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @elfak.ni.ac.rs

TEL: doc. Marko Dimitrijević, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ukoliko ima nekih preklapanja sa vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

najkasnije do utorka 09. januara 2018. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.

 

OSNOVI ELEKTRONIKE (SGEEN),PRVI KOLOKVIJUM, 2017/18

Resenja zadataka sa prvog kolovijuma iz Osnova elekitronike (SGEEN) mogu se pogledati u ovom fajlu:

17_2oep3o03_k1_res.pdf

Potkategorije

Dodatne informacije