Obaveštenja

OSNOVI ELEKTRONIKE, I KOLOKVIJUM, 2017/2018

Privi kolokvijum iz predmeta Osnovi Elektornike održaće se u subotu 25.11.2017. godine od 14:00h do 17:00h po sledećem rasporedu,

UPS u A1

EEN u A2

ELK  u A3

EKM i TEL u A4

Kolokvijum traje 3 sata.

OSNOVI ELEKTRONIKE, LABORATORIJSKE VEŽBE, 2017/2018

 

Laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike počinju od ponedeljka 20. novembra 2017. godine u laboratoriji 203 (vertikala dekanata, drugi sprat). Vežbe se održavaju prema sledećem rasporedu:

20. novembra - 24. decembra 2017., Primena operacionog pojačavača

27. decembra - 01. decembra 2017., Osnovni pojačavački stepeni

04. decembra - 08. decembra 2017., Negativna povratna sprega

11. decembra - 15. decembra 2017., Oscilatori

18. decembra - 22. decembra 2017., Pojačavač snage

25. decembra - 29. decembra 2017., Konverzija naizmeničnog u jednosmerni napon

08. januar - 12. januara 2018., Nadoknada

Sva potrebna literatura za pripremu vežbi se može naći na web adresi:

http://leda.elfak.ni.ac.rs/?page=education/elektronika/elektronika.htm

pod sekcijom Laboratorijske vežbe.

Ukoliko student jedne nedelje propusti vežbu iz opravdanih razloga, u narednoj nedelji radi vežbu koja je predviđena gore navedenim rasporedom, a ne onu koju je propustio. Neodrađena vežba se nadoknađuje u terminu za nadoknadu na kraju semestra. Može se nadoknaditi samo jedna laboratorijska vežba.

Obaveza studenta je da:

- Pre dolaska u laboratoriju pripremi vežbu koja se izvodi te nedelje (upozna se sa sadržajem i problmatikom koju vežba obrađuje, literatura - teorijski deo vežbe).

- Sa sobom ponese u papirnom obliku deo sa dijagramima/tabelama koji treba popuniti u toku izvođenja vežbe (dodatak koji se nalazi na kraju uputstva za vežbu - poglavlje "Rezultati merenja").

- Nakon uspešno odrađene vežbe pripremi izveštaj i preda ga nastavniku/asistentu koji je držao odgovarajuću vežbu. Student ne može da radi narednu vežbu ukoliko nije podneo izveštaj za prethodnu vežbu koju je radio.

Studenti rade vežbu u paru.

Spisak studenata po terminima može se pogledati ovde:

2017_2018_oe_lab_vezbe_spisak_v13.pdf

Ukoliko ima nekih preklapanja sa laboratorijskim vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ili

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

najkasnije do petka 24. novembra 2017. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.

 

DIGITALNA ELEKTRONIKA - raspored po salama septembar '17

Raspored polaganja ispita u junskom roku:

A1: smerovi T, US i E

A3: R smer od broja indeksa 15111 do 15746

A4: R smer od broja indeksa 15747

Mole se studenti da se pridržavaju gore navedenog rasporeda

DIGITALNA ELEKTRONIKA - raspored po salama jun '17

Raspored polaganja ispita u junskom roku:


A1: do broja indeksa 15599
A4: od broja indeksa 15600

Mole se studenti da se pridržavaju gore navedenog rasporeda

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE I NADZOR U INDUSTRIJI - upis ocena jun '17

Upis ocena iz Sistema za upravljanje i nadzor u industriji obaviće se u petak, 23.06.2017. godine u laboratoriji broj 1, u periodu od 12h do 13h.

Potkategorije

Dodatne informacije