Digitalna obrada signala

Predavači:

Literatura:
  1. Vidosav Stojanović, Diskretne mreže i procesiranje signala, Elektronski fakultet Niš, 2004.
  2. svedos2015.pdf

 

Dodatne informacije