Signali i sistemi

Predavači:


Nastavni materijali:

Literatura:
  • Vidosav Stojanović, Diskretne mreže i procesiranje signala, 2004.
  • Steven Karris, Signals and Systems with Matlab applications, 2003.
  • Simon Haykin, Barry Van Veen, Signals and Systems, 2003.

Matlab uputstva:

 

Dodatne informacije