ОБАВЕШТЕЊА:

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ:

Област pdf Коментар
1. Увод pdf
2. Сензорски чвор pdf
3. Мрежна архитектура pdf
4. Физички слој pdf
5. МАЦ pdf
6. Синхронизација pdf
7. Локализација pdf
8. Рутирање pdf
Водич за учење pdf

ISPITI:

Датум Тест Решења Коментар
2013-06-06 испит
2014-06-02 испит

Професор: Горан Љ. Ђорђевић

Асистент: Милица Јовановић

Лаб. 1 ж. (у приземљу)

ЕСБП: 4

Шифра: 3МКС2А05

Фонд часова: 2+1+1