Презентација ВР апликације

Презентација ВР апликације која је настала у сарадњи Електронског факултета и компаније НИС (Нафтна Индустрија Србије) одржана је 17.9.2023 на Електронском факултету у Нишу.
Апликација на интерактиван и забаван начин води корисника кроз низ ситуација и изазова чиј је крајњи циљ проналазак нафте. Представља симулацију радног дана Научно-технолошког центра за праћење, истраживање и прераду угљоводоника. Професори са модула Електроника, podмодула Мултимедијалне технологије су учествовали у изради ВР апликације
.