ОБАВЕШТЕЊА:

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ:

Предавање Текст Слајдови
01. Увод у ембедед системе pdf слајдови
02. SoC pdf слајдови
03. Магистрале на чипу pdf слајдови
04. NoC pdf слајдови
05. Хардвер-софтвер интерфејс (I део) pdf слајдови
06. Хардвер-софтвер интерфејс (II део) слајдови
99.Водич за учење pdf

Вежбе за студенте нове акредитације: 

Вежба Припрема Пројекти и датотеке Задатак
1: Quartus pdf DE10_LITE.qsf DE10_LITE.sdc pdf
Инсталација switch_counter.zip
rnd_gen.zip
2: Nios II систем pdf nios_led.zip pdf
Nios II
3: Стандардне периферије pdf FlashingLED (VHDL i C).zip pdf
FlashingLED (Quartus).zip
4: HAL pdf FlashingLED_V2 (C).zip pdf
FlashingLED_V2 (Quartus).zip
5: Прекиди pdf FlashingLED_ISR (C).zip pdf
6: CustomPIO pdf div_pio (VHDL i C).zip pdf
div_pio (Quartus).zip
7: SoPC компоненте pdf div_avalon (VHDL i C).zip pdf
div_avalon (Quartus).zip
8: GDC pdf gdc (VHDL i C).zip pdf
Напомена: поједине zip архиве садрже спаковане Quartus пројекте са примерима из припремног документа
Отварање пројекта: распаковати архиву и дупли клик на фајл са наставком .qpf.

Вежбе за студенти старијих акредитација:

Вежба Припрема Задатак Фајлови
01. Quartus II pdf pdf zip
02. Nios II процесор pdf zip
02. Nios II систем pdf pdf zip
03. Стандардне периферије pdf pdf zip
04. HAL pdf pdf zip
05. Прекиди pdf pdf zip
06. CustomPIO pdf pdf zip
07. SOPC компоненте pdf zip
08. RAM pdf pdf zip
09. GCD pdf pdf zip

PREDAVAČI: Milica Jovanović i Sandra Đošić

Лаб. 1 ж. (у приземљу)

ЕСБП: 5

Шифра: 3MEM1A02

Фонд часова: 2+2+1

Оцењивање:

Лаб.в.+пројекти 60%

Завршни испит 40%