Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 22.01.2024.

Rešenja zadataka i rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 22.1.2024.

 

Pregled radova i upis ocena je u sredu, 24.01.2024. godine u 12:00 sati u kabinetu 322.

Studenti koji upisuju ocenu, osim ličnih podataka treba da unesu sledeće podatke u ispitnu prijavu:

Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo

Modul: /prazno/

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05Rešenja zadataka Rezultati ispita

Predmet: Uvod u elektroniku

Nastavnik: Dragan Mančić (za studente grupa A i B), Marko Dimitrijević (za studente grupe C)

 

Podaci koji se upisuju u indeks:

Predmet: Uvod u elektroniku

Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05

Izborni/obavezni: O

ESPB: 4

 

Predmetni nastavnici,

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Marko Dimitrijević