Назив: Аналогна интегрисана кола
Шифра предмета: 3ОЕЕ5А02
ЕСПБ: 6
Предавачи: Доц. др Срђан Ђорђевић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

[Линк ка додатним информацијама]

Предавања

 • Увод   I lekcija 2324
 • Примене операционих појачавача у нелинеарним колима  II lekcija 2324
 • Интегрисана кола компаратора  III lekcija 2324
 • Инструментациони појачавачи  IV lekcija 2324
 • Транскондуктансни операциони појачавачи  V lekcija 2324
 • Операциони појачавачи са струјном повратном спрегом  VI lekcija 2324 
 • Широкопојасни појачавачи  VII lekcija 2324
 • Напоном контролисани осцилатори  VIII lekcija 2324
 • Фазно затворена петља (PLL)  IX lekcija 2324
 • Интегрисани стабилизатори  X lekcija 2324

Вежбе

 • Ограничења операционих појачавача
 • Примене операционих појачавача у нелинеарним колима
 • Интегрисана кола компаратора
 • Инструментациони појачавачи
 • Транскондуктансни операциони појачавачи
 • Трансимпедансни операциони појачавачи
 • Широкопојасни појачавачи
 • Напоном контролисани осцилатори
 • Фазно затворена петља (PLL)
 • Интегрисани стабилизатори

Литература

 • James M. Fiore, „ Operational Amplifiers & Linear Integrated Circuits:Theory and Application Theory and Application“, 2020, ISBN 13: 978-1796856897.
 • Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, „Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits“ Prentice Hall, 2001, ISBN 0130149918.
 • D. Roy Choudhury, Shail B. Jain,“Linear Integrated Circuits“ New Age International, New Delhy, ISBN: 81-224-1470-2.
 • Семинари и каталошки подаци познатих произвођача интегрисаних кола (Texas Instruments, Analog devices).
 • Миона Андрејевић Стошовић, Срђан Ђорђевић, Предраг Петковић: „Практикум лабораторијских вежби из Аналогне електронике и Аналогних електронских кола“, Електронски факултет, Ниш,  ISBN, 978-86-6125-201-3, 2018

Напомене