Докторске академске студије на изборном подручју Електроника по акредитацији из 2019. године. Настава се изводи у прве две године студија, док је трећа година предвиђена искључиво за израду докторске дисертације. У првој години студија студент бира три предмета са прве године свог изборног подручја (Електроника). У другој години студент бира три предмета из групе свих изборних предмета на другој години докторских академских студија, невезано за то ком изборном подручју предмет припада.

1. Година

Блок изборних предмета (избор 3 од 11)

Обавезан предмет