Др Марко А. Димитријевић

ванредни професор

321, 322, 230

Биографија

Рођен у Нишу 1975. године. Запослен на Електронском факултету у Нишу од 2002. године, на Катедри за електронику. Биран у звање ванредни професор 2021. године. Ангажован у настави предметима Увод у електронику, Основи електронике и Виртуелни инструменти на основним академским студијама; предметима Отворени оперативни системи и Систем на чипу на мастер академским студијама предмету Пројектовање дигиталних кола и система на докторским академским студијама. Шеф  Лабораторије за пројектовање електронских кола и Лабораторије за електронику на Електронском факултету у Нишу.

Образовање

Завршио основну школу и гимназију „Бора Станковић“ у Нишу. Дипломирао 2002. године на Електронском факултету у Нишу, на профилу Електроника и телекомуникације са просечном оценом 9,18 у току студија и оценом десет на дипломском испиту. Постдипломске студије, смер Електроника, завршио са просечном оценом десет на Електронском факултету у Нишу. Магистарску тезу „Рачунаром интегрисана лабораторија за електронику“ одбранио 2005. године. Докторску дисертацију „Електронски систем за анализу полифазних оптерећења базиран на FPGA“ одбранио 2012. године