Овај подмодул оспособљава студенте за развој, пројектовање, моделирање, конструкцију, примену, тестирање и дијагностику електронских кола и система, као и њихову интеграцију у уређаје и сложеније системе. Студенти овладавају практичним знањем из електронике:

Примена микроконтролера
Развој виртуелних мерних инструмената
Тестирање, дијагностика и верификација кола и система
Електромедицина
Аутоелектроника
Програмирање индустријских контролера
Извори за напајање и обновљиви извори енергије
Симулација и оптимизација електронских кола и система
Језици за опис харвера ХДЛ (ВХДЛ, ВХДЛ-АМС, Верилог, Верилог-АМС)
Линуx оперативни систем
Пројектовање аналогних и дигиталних интегрисаних кола
Пројектовање штампаних кола

Студенти ће овладати развојем специфичних електронских уређаја и система као што су: аудио/видео уређаји, мобилни уређаји, безбедносни системи, пројектовање за животну средину, примена вештачке интелигенције у инжењерству.

У области Ембедед Система, студенти се баве пројектовањем хардвера и софтвера за ембедед системе, где се захтева интеграција електронике, рачунарства и комуникација. Развој ембедед система полази од хардвера који је заснован на микропроцесору и додатним ресурсима (меморија, улазно/излазни интерфејси, итд.), до система на чипу. Студирање на овом подмодулу омогућава студентима да науче како да пројектују ембедед систем и како да развију ефикасан и поуздан софтвер за циљну апликацију. Знања која студенти стичу:

Рачунарске/микропроцесорске архитектуре
(од микроконтролера до мултипроцесорских система на чипу)
Ембедед програмирање (асемблер, Ц, Јава)
Пројектовање дигиталног хардвера (ВХДЛ, ФПГА)
Интерфејсна електроника (сензори/претварачи, А/Д и Д/А конвертори)

2. Година

iII Семестар

IV Семестар

Изборни блок 4А (бира се најмање 6 ЕСПБ)

4. Година

VII Семестар

Изборни блок 7А (бира се најмање 3 ЕСПБ)

Изборни блок 7Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)

Изборни блок 7Ц (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VIII Семестар

Изборни блок 8А (бира се најмање 5 ЕСПБ)

Изборни блок 8Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)