Овај подмодул оспособљава студенте за развој, пројектовање, конструисање, тестирање и дијагностику електронских кола и система, као и њихову интеграцију у уређаје и сложеније системе. Студенти овладавају практичним знањем из електронике:

 • Примена микроконтролера
 • Развој виртуелних мерних инструмената
 • Тестирање, дијагностика и верификација кола и система
 • Електромедицина
 • Аутоелектроника
 • Програмирање индустријских контролера
 • Извори за напајање и обновљиви извори енергије
 • Симулација и оптимизација електронских кола и система
 • Језици за опис харвера ХДЛ (ВХДЛ, ВХДЛ-АМС, Верилог, Верилог-АМС)
 • Линуx оперативни систем
 • Пројектовање аналогних и дигиталних интегрисаних кола
 • Пројектовање штампаних кола

Студенти ће овладати развојем специфичних електронских уређаја и система као што су: аудио/видео уређаји, мобилни уређаји, безбедносни системи, пројектовање за животну средину, примена вештачке интелигенције у инжењерству.

У области Ембедед система, студенти се обучавају за пројектовање хардвера и софтвера за ембедед системе, где се захтева интеграција електронике, рачунарства и комуникација. Развој ембедед система полази од хардвера који је заснован на микропроцесору и додатним ресурсима (меморија, улазно/излазни интерфејси, итд.), до система на чипу. Студирање на овом подмодулу омогућава студентима да науче како да пројектују ембедед систем и како да развију ефикасан и поуздан софтвер за циљну апликацију. 

Eмбедед систему су битан сегмент онога што се данас сврстава у област информационих технологија. Савремени ембедед система су фузија рачунарске технике, електронике и комуникација, данас са све већим упливом машинског учења и вештачке интелигенције. С обзром на свој значај, ембедед системи су заступљени, у различитом обиму, на више модула на нашем факултету. Међутим, искључиво на модулу Електронска кола и ембедед системи је присутан свеобухватни приступ који није ограничен само на елементарни ниво, већ систематски уводи студенте у ову област, почев од основа микропроцесорске технике и ембедед програмирања, преко пројектовања дигиталног хардвер и савремених оперативних система за рад у реалном времену, све до система на чипу и ИоТ.

Знања која студенти стичу:

 • Рачунарске/микропроцесорске архитектуре
  (од микроконтролера до мултипроцесорских система на чипу)
 • Ембедед програмирање (асемблер, Ц, Јава)
 • Пројектовање дигиталног хардвера (ВХДЛ, ФПГА)
 • Интерфејсна електроника (сензори/претварачи, А/Д и Д/А конвертори)

У области Ембедед система, студенти се обучавају за пројектовање хардвера и софтвера за ембедед системе, где се захтева интеграција електронике, рачунарства и комуникација. Развој ембедед система полази од хардвера који је заснован на микропроцесору и додатним ресурсима (меморија, улазно/излазни интерфејси, итд.), до система на чипу. Студирање на овом подмодулу омогућава студентима да науче како да пројектују ембедед систем и како да развију ефикасан и поуздан софтвер за циљну апликацију. Знања која студенти стичу:

 • Рачунарске/микропроцесорске архитектуре
  (од микроконтролера до мултипроцесорских система на чипу)
 • Ембедед програмирање (асемблер, Ц, Јава)
 • Пројектовање дигиталног хардвера (ВХДЛ, ФПГА)
 • Интерфејсна електроника (сензори/претварачи, А/Д и Д/А конвертори)

2. Година

iII Семестар

IV Семестар

Изборни блок 4А (бира се најмање 6 ЕСПБ)

4. Година

VII Семестар

Изборни блок 7А (бира се најмање 3 ЕСПБ)

Изборни блок 7Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)

Изборни блок 7Ц (бира се најмање 10 ЕСПБ)

VIII Семестар

Изборни блок 8А (бира се најмање 5 ЕСПБ)

Изборни блок 8Б (бира се најмање 5 ЕСПБ)