Назив: Електроенергетски претварачи
Шифра предмета: 3ОЕЕ7Ц04
ЕСПБ: 5
Предавачи:

Проф. др Драган Манчић

Доц. др Игор Јовановић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Предавања

 • Врсте енергетских претварача (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC).
 • Једносмерни претварачи (DC/DC).
 • Једноквадрантни и вишеквандрантни претварачи.
 • Начини реализације претварача.
 • Тиристорски претварачи.
 • Инвертори (DC/AC).
 • Врсте инвертора.
 • Напонски инвертори (једнофазни и вишефазни).
 • Струјни инвертори.
 • Резонантни инвертори.
 • Наизменични претварачи (AC/AC).
 • Циклоконвертори.
 • Матрични претварачи.
 • Примена претварача у напајању једносмерних и наизменичних мотора.
 • Примена претварача у производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије.

Вежбе

 • Једнофазни тиристорски исправљач.
 • Трофазни тиристорски исправљач.
 • Чопер.
 • Једнофазни мостни инвертор.
 • Трофазни мостни инвертор.

Литература

 • М.Радмановић, Д.Манчић, „Збирка задатака из енергетске електронике“, Електронски факултет, Ниш, 1995.
 • N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, „Power electronics: Converters, Applications, and Design“, John Wiley & Sons., New York, 2007.
 • M.H.Rashid, „Power electronics, Circuits, Devices and Applications“, Pearson Education, Inc., New Jersey, 2013.
 • M.H.Rashid, „Power Electronics Handbook“, Elsevier Science, 2017.
 • L.A.Kumar, A.Kalaiarasi, Y.U.Maheswari, “Power Electronics with MATLAB”, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

Напомене