Назив: Eлектронска кола за управљање претварачима
Шифра предмета: 3МЕМ1А09, 3МП01Б01
ЕСПБ: 5
Предавачи:

Проф. др Драган Манчић

Доц. др Игор Јовановић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Предавања

 • Побудна кола електронских енергетских компонената (тиристор, биполарни транзистор, MOSFET, IGBT, GTO).
 • Управљачка кола са фазном контролом.
 • Управљачка кола контролера наизменичног напона.
 • Управљачка кола исправљача.
 • Управљачка кола чопера.
 • Кола за управљање инвертора.
 • Кола за управљање циклоконвертора.
 • Експертски системи у енергетској електроници.
 • Електромагнетна компатибилност уређаја енергетске електронике.

Вежбе

 • Побудна кола.
 • Управљање исправљачима.
 • Управљање чоперима.
 • Управљање инверторима.
 • Управљање системом за регулацију брзине асинхроног мотора.

Литература

 • N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, „Power electronics: Converters, Applications, and Design“, John Wiley & Sons., New York, 2007.
 • R.W.Erickson, D.Maksimovic, „Fundamentals of Power Electronics, Third Edition“, Springer, 2020.
 • M.H.Rashid, „Power Electronics Handbook“, Elsevier Science, 2017. S.Manias, Power Electronics and Motor Drive Systems“, Academic Press, 2016.
 • L.A.Kumar, A.Kalaiarasi, Y.U.Maheswari, “Power Electronics with MATLAB”, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

Напомене