Назив: Фунционална верификација
Шифра предмета: 3OEE3__
ЕСПБ: 6
Предавачи: Проф. др Миона Андрејевић Стошовић

Проф. др Марко Димитријевић

Асистент:       маст. инж. Новак Радивојевић


НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

[Линк ка додатним информацијама]

Предавања

Вежбе

Литература

Напомене