Dobrodošli na sajt Katedre za elektroniku!

ELEKTRONSKA KOLA i EMBEDED SISTEMI (podmodul EKES)

Ovaj podmodul osposobljava studente za razvoj, projektovanje, modeliranje, konstrukciju, primenu, testiranje i dijagnostiku elektronskih kola i sistema, kao i njihovu integraciju u uređaje i složenije sisteme. Studenti ovladavaju praktičnim znanjem iz elektronike:

 • Primena mikrokontrolera
 • Razvoj virtuelnih mernih instrumenata
 • Testiranje, dijagnostika i verifikacija kola i sistema
 • Elektromedicina
 • Autoelektronika
 • Programiranje industrijskih kontrolera
 • Izvori za napajanje i obnovljivi izvori energije
 • Simulacija i optimizacija elektronskih kola i sistema
 • Jezici za opis harvera HDL (VHDL, VHDL-AMS, Verilog, Verilog-AMS)
 • Linux operativni sistem
 • Projektovanje analognih i digitalnih integrisanih kola
 • Projektovanje štampanih kola

Studenti će ovladati razvojem specifičnih elektronskih uređaja i sistema kao što su: audio/video uređaji, mobilni uređaji, bezbednosni sistemi, projektovanje za životnu sredinu, primena veštačke inteligencije u inženjerstvu.

U oblasti Embeded Sistema, studenti se bave projektovanjem hardvera i softvera za embeded sisteme, gde se zahteva integracija elektronike, računarstva i komunikacija. Razvoj embeded sistema polazi od hardvera koji je zasnovan na mikroprocesoru i dodatnim resursima (memorija, ulazno/izlazni interfejsi, itd.), do sistema na čipu. Studiranje na ovom podmodulu omogućava studentima da nauče kako da projektuju embeded sistem i kako da razviju efikasan i pouzdan softver za ciljnu aplikaciju. Znanja koja studenti stiču:

 • Računarske/mikroprocesorske arhitekture
  (od mikrokontrolera do multiprocesorskih sistema na čipu)
 • Embeded programiranje (asembler, C, Java)
 • Projektovanje digitalnog hardvera (VHDL, FPGA)
 • Interfejsna elektronika (senzori/pretvarači, A/D i D/A konvertori)

Dodatne informacije