Dobrodošli na sajt Katedre za elektroniku!

MULTIMEDIJALNE TEHNOLOGIJE (podmodul EMT)

Program predstavlja kombinaciju inženjerskih i umetničkih sadržaja, što je novina na našem fakultetu i univerzitetima u Srbiji. Tokom studija studenti stiču znanja iz sledećih oblasti:

  • Obrada slike: fotografija, grafički dizajn, digitalna obrada slike, priprema za štampu.
  • Obrada zvuka: snimanje i reprodukcija zvuka, digitalna obrada zvuka i postprodukcija.
  • Web dizajn: Html5, CSS, JavaScript, itd.
  • Video produkcija: snimanje kamerom, montaža, specijalni video efekti.
  • 3D modeliranje i animacija: izrada 3D modela, tekstura, 3D skeniranje, specijalni efekti
  • Dizajn 2D i 3D video igara za različite platforme (Windows, Android, iOS, Xbox)
  • Televizija, radio, satelitska televizija i IPTV
  • Računarske mreže

Studenti već tokom studija počinju da kreiraju svoj profesionalni portfolio, koji uspešno mogu da ponude domaćim i stranim kompanijama.

Na Elektronskom fakultetu u Nišu se već više od 50 godina obrazuju inženjeri za oblasti projektovanja hardvera i softvera. 2005. godine je prvi put realizovana ideja da se ponudi i studiranje iz oblasti multimedije, koja je svojom širokom prisutnošću i primenom zaslužila da se uvede u nastavu kao posebna oblast.

Posle prvih iskustava i sazrevanja početne ideje, 2013. godine je akreditovan program „Elektronika – Multimedijalne tehnologije“ koji pruža obrazovanje u ovoj oblasti „u punoj snazi“. Planirano je da se studenti, posle učenja osnova elektronike i programiranja, obrazuju za obradu zvuka, slike, fotografiju, video i audio produkciju, web dizajn i programiranje, 3D modeliranje i animaciju, gaming...

Studenti Multimedijalnih tehnologija učestvuju u realizaciji mnogih projekata. Među značajnijim je projekat „3D modelovanje i simulacija originalnih patenata Nikole Tesle” profesora Vladana Vučkovića:

Našim kursevima su obuhvaćene i sledeće obasti : Augmented Reality, 3D Projection Mapping (mapirano projektovanje video materijala na zgrade), stereoskopija, vizuelizacija arhitektonskih objekata u realnom vremenu, itd.

Nedavno urađeni diplomski rad našeg studenta Zlatka Milojčića „Kraljevo u pokretu“ izazvao je pažnju medija i veliko interesovanje u Kraljevu i šire.

Padom cena 3D skenera i korišćenjem Microsoft Kinect senzora kao 3D skenera, na tržištu se pojavio veliki broj skeniranih modela za koje je potrebna uraditi završnu obradu da bi dobili formu i izgled koji se može koristiti u profesionalnoj produkciji. Konkretno mislimo na video igre, film, reklame, 3D štampu... U jednom segmentu predavanja studenti se obučavaju tehnikama obrade skeniranih modela i njihovom pripremom za dalju upotrebu.

Microsoft Kinect smo iskoristili u još jednom segmentu našeg rada - Motion Capture. Postupak obuhvata snimanje pokreta, odgovarajuću obradu snimljenog materijala i prenos pokreta na virtuelne karaktere.

  • Studenti završne godine Elektronskog fakulteta u Nišu, sa katedre za elektroniku – modul Multimedijalne tehnologije, su decembra 2013. godine, posetili studio za snimanje pokreta (motion capture) kompanije Take One u Beogradu.

  • Oculus Rift i UDK scena VR Elektronski fakutet Niš, rad nasih studenata. Osećaj virtuelnog prostora je sjajan. Stereoskopija mnogo pomaže kako i sam sistem da se ne vidi ivica ekrana. Najveća mana je rezolucija koja je trenutno 640x480px po oku

Naša istraživačka grupa, pojačana mladimsaradnicima, planira dosta novih projekata koji uključuju ne samo izradu multimedijalnih sadržaja već i razvoj odgovarajućeg softvera i hardvera.

Za dodatne detalje pogledajte MULTIMEDIJALNE TEHNOLOGIJE...

Dodatne informacije