SIGNALI I SISTEMI-JANUARSKI ROK 2023

SIGNALI I SISTEMI


Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Signali i sistemi održanog 25.01.2023. u Januarskom ispitnom roku su dati u nastavku:

Rezultati SIS 25.01.2023.


Usmeni deo ispita je u ponedeljak 30.01.2023. u 11h u kabinetu broj 7.

Na usmeni deo ispita se pozivaju studenti koji su položili pismeni deo ispita i u Januarskom ispitnom roku i preko kolokvijuma.

Gledanje radova je u ponedeljak 30.01.2023. u 10h u kabinetu broj 2.

 

Predmetni nastavnici

Predmetni asistent

Dodatne informacije